” Η αλεπού και τα σταφύλια” Τρεις λαλούν

Κουκλοθεατρική παράσταση από τους “Τρεις Λαλούν”

Εκτέλεση: Γκούζιας Θωμάς – Ελένη Κάντα
Σκηνικά και κούκλες: Γκούζιας Θωμάς – Ελένη Κάντα – Αναστασία Καραφύλλα

techplace” Η αλεπού και τα σταφύλια” Τρεις λαλούν